曹克诚

时间:2020-11-18浏览:22255设置


        

      EBME  Group

课题组长研究介绍发表论文课题组活动课题组成员


Group Leader 
 

曹克诚,助理教授、研究员丨Kecheng Cao, Tenure-Track Assistant Professor

通讯地址 Office物质学院4号楼106/SPST 4-106

Emailcaokch@shanghaitech.edu.cn

个人简历

2008.09-2012.06   四川大学化学学院 本科 Sichuan   university, BE

2012.09-2015.06   四川大学化学学院 硕士Sichuan   university, MSc

2015.10-2019.04   德国乌尔姆大学 博士Ulm   university, PhD

2019.04-2020.11   德国乌尔姆大学 博士后 Ulm   university, Postdoc

2020.11-至今     上海科技大学 助理教授,研究员 | Assistant   Professor/PI, ShanghaiTech University

教授课程

《辐射化学》《研究生论文写作》《普通化学II》

 


Research

执行中的项目:

1. 国家自然科学基金-青年科学基金项目  2021年1月-2024年12月

2. 国家自然科学基金-面上项目 2024年1月-2027年12月

3. 国家自然科学基金-优秀青年科学基金(海外)  2022年1月-2024年12月

4. 上海市科学技术委员会-启明星项目  2021年1月-2024年6月

5. 企业委托横向项目  2022年6月-2023年12月电子束分子工程课题组主要从事基于像差校正透射电子显微镜的电子束辐射化学研究,旨在利用电子束作为成像和分析工具的同时,发展电子束辐照为物质改性和制造的方法主要研究模式包括:理论和模型建立、实验方法开发、仪器研发、产业化探索等。


课题组长期诚聘博士后、硕博连读研究生;欢迎具有物理、化学、材料等相关专业背景,对像差校正透射电子显微镜、辐射化学、电子束分子工程等方向感兴趣的学生学者加盟!Publications#共同第一作者 co-first author*共同通讯 co-corresponding author


As Independent PI:

24.Shuai Liu, Yu Teng, Zhen Zhang, Junqi Lai, Ziyi Hu, Wendi Zhang, Wujun Zhang, Juntong Zhu, Xiujun Wang, Yunfei Li, Jintao Zhao, Yong Zhang, Song Qiu, Wu Zhou, Kecheng Cao*, Qi Chen*, Lixing Kang*, Qingwen Li*;“Interlayer Charge Transfer Induced Electrical Behavior Transition in 1D AgI@sSWCNT van der Waals Heterostructures”,Nano Letters.2024, DOI : 10.1021/acs.nanolett.3c04298

23.Boxu Feng#,Xiyu Chen#,Pu Yan#,Senhe Huang,Chenbao Lu,Huiping Ji,Jinhui Zhu,Zhi Yang,*Kecheng Cao,*Xiaodong Zhuang*; Isomeric Dual-pore Two-dimensional Covalent Organic Frameworks”, J. Am. Chem. Soc. 2023, DOI:10.1021/jacs.3c09559

22. Qiyue Luo#, Liang Ming#, Dong Zhang, Chaochao Wei, Zhongkai Wu, Ziling Jiang, Chen Liu,*, Shiyu Liu, Kecheng Cao, * Long Zhang, Chuang Yu,*, Shijie Cheng;“Constructing Br-doped Li10SnP2S12-based all-solid-state batteries with superior performances”,Energy Material Advances2023DOI: 10.34133/energymatadv.0065

21. Shirui Xie, Lijing Fan, Yanxin Chen, Jiliang Cai, Fan Wu, Kecheng Cao* and Pengxin Liu*,“Phase transition behaviour and mechanism of 2D TiO2(B) nanosheets through water-mediated removal of surface ligands”,Dalton Trans. 2023, DOI: 10.1039/d3dt02752j

20. Zhu-Jun Wang*, Xiao Kong, Yuan Huang , Jun Li, Lihong Bao, Kecheng Cao, Yuxiong Hu, Jun Cai, Lifen Wang, Hui Chen, Yueshen Wu, Yiwen Zhang, Fei Pang, Zhihai Cheng, Petr Babor, Miroslav Kolibal, Zhongkai Liu, Yulin Chen, Qiang Zhang, Yi Cui , Kaihui Liu, Haitao Yang, Xinhe Bao, Hong-Jun Gao, Zhi Liu, Wei Ji*, Feng Ding*, Marc-Georg Willinger*, "Conversion of chirality to twisting via sequential one-dimensional and two-dimensional growth of graphene spirals", Nature Materials  2023,  doi.org/10.1038/s41563-023-01632-y.

19.  Yunfei Li,# Alei Li,# Jing Li,# Haiquan Tian, Zhen Zhang, Siqi Zhu, Rong Zhang, Shuai Liu, Kecheng Cao,* Lixing Kang,* and Qingwen Li*,“Efficient Synthesis of Highly Crystalline OneDimensional CrCl3 Atomic Chains with a Spin Glass State”, ACS Nano,2023,doi.org/10.1021/acsnano.3c05819.

18.  K. Ye, Y. Liu, X. Wang, P. Wang, K. Cao*, J. Liang*, Y. Zuo*, “Strain-activated porous helical-spiny-like PtCu with exposed highindex facets for efficient alkaline hydrogen evolution”, Materials Today Chemistry, 2023, 30, 101581.

17. Kun Wang#, Guang-Jie Xia#, Tianhui Liu#, Yulong Yun, Wu Wang, Kecheng Cao, Fenfa Yao, Xin Zhao, Boyuan Yu, Yang-Gang Wang*, Chuanhong Jin, Jiaqing He, Yan Li, and Feng Yang*, “Anisotropic Growth of One-Dimensional Carbides in Single-Walled Carbon Nanotubes with Strong Interaction for Catalysis”, J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 12760−12770.

16. Ning Liu#, Bili Chen#, Kunlong Liu, Ruixuan Qin, Jingjuan Wang, Yazhou Zhang, Qinghua Zhang, Lin Gu, Pengxin Liu, Kecheng Cao, Pu Yan, Gang Fu*, and Nanfeng Zheng*, “Ensemble Effect of the Nickel−Silica Interface Promotes the Water−Gas Shift Reaction” ACS Catal.2023, 13, 7347-7357.

15. Rong Zhang, Xiujun Wang, Zhen Zhang, Wendi Zhang, Junqi Lai, Siqi Zhu, Yunfei Li, Yong Zhang, Kecheng Cao, Song Qiu, Qi Chen*, Lixing Kang*, and Qingwen Li*, “CuI Encapsulated within Single-Walled Carbon Nanotube Networks with High Current Carrying Capacity and Excellent Conductivity”, Adv. Funct. Mater. 2023, 230186.

14. Hailong Zhang, Ao Li, Kai Li, Zhipeng Wang, Xiaocheng Xu, Yaxing Wang*, Matthew V. Sheridan, Han-Shi Hu, Chao Xu*, Evgeny V. Alekseev, Zhenyi Zhang, Pu Yan, Kecheng CaoZhifang Chai, Thomas E. Albrecht-Schönzart*, Shuao Wang*. “Ultrafiltration separation of Am(VI)-polyoxometalate from lanthanides”. Nature, volume 2023, 616, pages482–487.

13. Haoyuan Zhang, Yingzhi Chen, Kunpeng Tang, Ziheng Lin, Xuan Li, Hongwei Zhang, Yifan Zhang, Chi Ho Wong, Chi Wah Leung, Chee Leung Mak, Yuan Hu, Weili Cui*, Kecheng Cao*, Lei Shi*, “Microwave heating as a universal method to transform confined molecules into armchair graphene nanoribbons”.  Nano Research, 2023, https://doi.org/10.1007/s12274-023-5632-z

12. Siwen Zhao, Mingwei Chang, Jiyuan Liu, Guoshuai Shi , Yuqin Yang , Huoliang Gu, Jianghong Zhang, Chunlei Yang, Haonan Tong, Chenyuan Zhu, Kecheng Cao, Shuzhou Li*, Liming Zhang*. “Selective nitric oxide electroreduction at monodispersed transition-metal sites with atomically precise coordination environment”. Chem Catalysis2023, 100598, 2667-1093.

11. Ningning He, Boyu LiuBo JiangXiaofeng LiZhimin JiaJie ZhangHonghan LongYingdan ZhangYingdi ZouYuqin YangShunshun XiongKecheng CaoYang Li*Lijian Ma*. “Monomer Symmetry-Regulated Defect Engineering: In Situ Preparation of Functionalized Covalent Organic Frameworks for Highly Efficient Capture and Separation of Carbon Dioxide”. ACS Appl. Mater. Interfaces2023, 15, 13, 16975–16983.

10. Lei Cao, Pu Yan, Sheng Wen, Wenda Bao, Yilan Jiang, Qing Zhang, Na Yu, Yue Zhang, Kecheng CaoPengcheng Dai, Jin Xie*. “Antiexfoliating h-BN⊃In2O3 Catalyst for Oxidative Dehydrogenation of Propane in a High-Temperature and Water-Rich Environment”. J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 11, 6184–6193. 

9. Junchang Chen, Mingxing Zhang, Shitong Zhang, Kecheng Cao, Xuanzhi Mao, Maojiang Zhang, Linwei He, Xiao Dong, Jie Shu, Hongchun Dong, Fuwan Zhai, Rongfang Shen, Mengjia Yuan, Xiaofang Zhao, Guozhong Wu, Zhifang Chai, and Shuao Wang*. “Metal-Organic Framework@Metal Oxide Heterostructures Induced by Electron-Beam Radiation”. Angewandte Chemie International Edition.2022,61,  e2022125.

8. Valeria Milotti, Claudia Berkmann, Jorge Laranjeira, Weili Cui, Kecheng Cao, Yifan Zhang, Ute Kaiser, Kazuhiro Yanagi, Manuel Melle-Franco, Lei Shi*, Thomas Pichler*, and Paola Ayala*, “Unravelling the Complete Raman Response of Graphene Nanoribbons Discerning the Signature of Edge Passivation”. Small Methods, 2022, 6,  2200110.

7. Jiace Hao, Zechao Zhuang, Kecheng Cao, Guohua Gao, Chan Wang, Feili Lai, Shuanglong Lu, Piming Ma, Weifu Dong, Tianxi Liu, Mingliang Du and Han Zhu*. "Unraveling the electronegativity-dominated intermediate adsorption on high-entropy alloy electrocatalysts". Nat. Commun 2022, 13, 2662.

6. Jican Hao, Zechao Zhuang,Jiace Hao, Kecheng Cao, Yuxiong Hu, Wenbo Wu, Shuanglong Lu,Chan Wang, Nan Zhang, Dingsheng Wang, Mingliang Du, and Han Zhu*,“Strain Relaxation in Metal Alloy Catalysts Steers the Product Selectivity of Electrocatalytic COReduction”, ACS Nano2022, 16, 3251-3263.

5. Yifan Zhang, Kecheng Cao, Takeshi Saito, Hiromichi Kataura, Hans Kuzmany, Thomas Pichler, Ute Kaiser, Guowei Yang*, Lei Shi*, “Carbon nanotube-dependent synthesis of armchair graphene nanoribbons”, Nano Research, 2022, 15, 1709-1714.

4. Yuan Ma, Yanjiao Ma, Thomas Diemant, Kecheng Cao, Xu Liu, Ute Kaiser, R. Jürgen Behm, Alberto Varzi,* and Stefano Passerini*., “Unveiling the Intricate Intercalation Mechanism in Manganese Sesquioxide as Positive Electrode in Aqueous Zn-Metal Battery”, Adv. Energy Mater,202111, 2100962. 

3. Hans Kuzmany*, Lei Shi*, Miles Martinati, Sofie Cambré, Wim Wenseleers, Jenő Kürti, János Koltai, Gergő Kukucska, Kecheng Cao, Ute Kaiser, Takeshi Saito, Thomas Pichler,“Well-defined sub-nanometer graphene ribbons synthesized inside carbon nanotubes”,Carbon, 2021, 171, 221-229.

2Weili Cui, Lei Shi*,  Kecheng Cao, Ute Kaiser, Takeshi Saito, Paola Ayala, Thomas Picher*,  “Isotopic labelling of confined  carbyne”, Angewandte Chemie International Edition2021, 60, 9897-9901.

1. Yuan Ma, Yanjiao Ma, Thomas Diemant, Kecheng Cao, Ute Kaiser, R. Juergen Behm, Alberto Varzi, Stefano Passerini*,  “Embedding Heterostructured α‐MnS/MnO Nanoparticles in S‐doped Carbonaceous Porous Framework as High‐Performance Anode for Lithium‐Ion Batteries”, ChemElectroChem, 2021, 8, 918-927.


Before independent:

25. Kecheng   Cao#,Stephen T. Skowron#,Craig T. Stoppiello, Johannes Biskupek, Andrei N. Khlobystov,* and Ute Kaiser*, “Direct imaging of atomic permeation through a vacancy defect in the carbon lattice,Angewandte Chemie International Edition2020, 132, 1–7. (Hot paper, inside cover)24. Kecheng Cao, Johannes Biskupek, Craig T. Stoppiello, Robert L. McSweeney, Thomas W. Chamberlain, Zheng Liu, Kazu Suenaga, Andrei N. Khlobystov*, Ute Kaiser*, “Atomic mechanism of metal crystal nucleus formation in a single-walled carbon nanotube”, Nature Chemistry, 2020, 12, 921–928.

---Higlighted as News & Views: J. J. De Yoreo & B. A. Legg, “What atoms do when they get together”,Nature Chemistry, 12, 883–885, 2020al crystal nucleus formation”, Nature Chemistry, 2020, 12, 921–928.

  


23. Kecheng Cao, Stephen T Skowron, Johannes Biskupek, Craig T. Stoppiello, Christopher Leist, Elena Besley, Andrei N. Khlobystov*, Ute Kaiser*, “Imaging an unsupported metal–metal bond in dirhenium molecules at the atomic scale”, Science Advances, 2020, 6, 5849.

---Higlighted by ScienceNews: Emily Conover, ‘A dance of two atoms reveals chemical bonds forming and breaking’.

  


 22. Kecheng Cao, Thilo Zoberbier, Johannes Biskupek, Akos Botos, Robert L McSweeney, Abdullah Kurtoglu, Craig T Stoppiello, Alexander V Markevich, Elena Besley, Thomas W Chamberlain*, Ute Kaiser*, Andrei N Khlobystov*, “Comparison of atomic scale dynamics for the middle and late transition metal nanocatalysts”, Nature Communications,2018,9, 3382.

21. Kecheng Cao, Thomas W Chamberlain, Johannes Biskupek, Thilo Zoberbier, Ute Kaiser*, Andrei N Khlobystov*, “Direct correlation of carbon nanotube nucleation and growth with the atomic structure of re nanocatalysts stimulated and imaged by the electron beam”, Nano Letters, 2018, 18, 6334–6339.

20. Kecheng Cao, Yin Tian, Yongzhi Zhang, Xiaodan Yang, Chiyao Bai, Yue Luo, Xiaosheng Zhao, Lijian Ma*, Shoujian Li*, “Strategy and mechanism for controlling the direction of defect evolution in graphene: preparation of high quality defect healed and hierarchically porous graphene”, Nanoscale, 2014, 6, 13518-13526.

19. Rongji Liu*, Kecheng Cao, Adam H Clark, Peilong Lu, Montaha Anjass, Johannes Biskupek, Ute Kaiser, Guangjin Zhang*, Carsten Streb*, “Top-down synthesis of polyoxometalate-like sub-nanometer molybdenum-oxo clusters as high-performance electrocatalysts”, Chemical Science, 2020,11, 1043-1051

18. Xinghua Guo, Yang Li, Meicheng Zhang, Kecheng Cao, Yin Tian, Yue Qi, Shoujian Li,  Kun Li, Xiaoqi Yu, Lijian Ma*.Colyliform crystalline 2D covalent organic frameworks (COFs) with quasi3D topologies for rapid I2 adsorption”, Angewandte Chemie International Edition, 2020,132, 2 – 11

17. Bugga Balakrishna, Arjun Menon, Kecheng Cao, Sebastian Gsänger, Sebastian B. Beil, Julia Villalva, Oleksandr Shyshov, Oliver Martin, Andreas Hirsch, Bernd Meyer, Ute Kaiser, Dirk M. Guldi, and Max von Delius*, “Dynamic covalent formation of concave disulfide macrocycles mechanically interlocked with single-walled carbon nanotubes”,Angewandte Chemie International Edition, 2020,59, 18774-18785.

16. Hans Kuzmany*, Lei Shi*, Miles Martinati, Sofie Cambré, Wim Wenseleers, Jenő Kürti, János Koltai, Gergő Kukucska, Kecheng Cao, Ute Kaiser, Takeshi Saito, Thomas Pichler, “Well-defined sub-nanometer graphene ribbons synthesized inside carbon nanotubes”, Carbon, 2021, 171, 221-229.

15. Xiaolin Xing, Rongji Liu*, Montaha Anjass, Kecheng Cao, Ute Kaiser, Guangjin Zhang, Carsten Streb*, “Bimetallic manganese-vanadium functionalized N, S-doped carbon nanotubes as efficient oxygen evolution and oxygen reduction electrocatalysts”Applied Catalysis B: Environmental, 2020, 277, 119195

14. Yuan Hu, Kecheng Cao, Lijie Ci, Boris Mizaikoff*, “Selective Chemical Enhancement via Graphene Oxide in Infrared Attenuated Total Reflection Spectroscopy”, The Journal of Physical Chemistry C, 2019, 123, 41, 25286-25293.

13. Xiaolin Xing, Rongji Liu*, Kecheng Cao, Ute Kaiser, Carsten Streb*, “Transitionmetal oxides/carbides@ carbon nanotube composites as multifunctional electrocatalysts for challenging oxidations and reductions”,Chemistry–A European Journal, 2019, 25, 11098-11104.

12. Yuanchun Ji, Yuan Ma, Rongji Liu, Yanjiao Ma, Kecheng Cao, Ute Kaiser, Alberto Varzi, Yu-Fei Song, Stefano Passerini, Carsten Streb,Modular development of metal oxide/carbon composites for electrochemical energy conversion and storage”, Journal of Materials Chemistry A, 2019, 7, 13096-13102.

11. Yuan Hu, Qiong Chen, Lijie Ci, Kecheng Cao, Boris Mizaikoff,* “Carbon nanodots based attenuated total reflection surface-enhanced infrared absorption spectroscopy and its application to analysis of adenine in aqueous solution” Analytical and bioanalytical chemistry, 2019, 411 (9), 1863–1871.

10. Lei Shi, Kazuhiro Yanagi, Kecheng Cao, Ute Kaiser, Paola Ayala, Thomas Pichler*, “Extraction of linear carbon chains unravels the role of the carbon nanotube host”, ACS nano2018, 12, 8477–8484.

9. Xiaolin Xing, Rongji Liu*, Kecheng Cao, Ute Kaiser, Guangjin Zhang, Carsten Streb*, “Manganese vanadium oxide–n-doped reduced graphene oxide composites as oxygen reduction and oxygen evolution electrocatalysts”, ACS applied materials & interfaces, 2018, 10, 51, 44511-44517.

8.Lei Shi*, Jinquan Wei, Kazuhiro Yanagi, Takeshi Saito, Kecheng Cao, Ute Kaiser, Paola Ayala, Thomas Pichler, “Templated direct growth of ultra-thin double-walled carbon nanotubes”, Nanoscale, 2018, 10, 21254-21261.

7. Lei Wang, Xinghua Guo, Kecheng Cao, Bo Li, Yang Li, Meicheng Zhang, Rui Wen, Xing Li, Shoujian Li*, Lijian Ma*,Effective charge-discriminated group separation of metal ions under highly acidic conditions using nanodiamond-pillared graphene oxide membrane”, Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 8051-8061.

6, Yin Tian, Jia Fu, Yi Zhang, Bo Li, Chiyao Bai, Kecheng Cao, Shuang Zhang, Xiaosheng Zhao, Yang Li, Lei Wang, Yue Luo, Dongqi Wang*, Shoujian Li*, Lijian Ma*, Ying Xue*, “Insight into the influence of ligand conformation on extraction behaviour of uranium: a combined theoretical and experimental study”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology2016, 16, 9603-9611.

5,Yin Tian, Jia Fu, Yi Zhang, Kecheng Cao, Chiyao Bai, Dongqi Wang, Shoujian Li*, Ying Xue*, Lijian Ma*, Chong Zheng*, “Ligand-exchange mechanism: new insight into solid-phase extraction of uranium based on a combined experimental and theoretical study”, Physical Chemistry Chemical Physics, 2015, 17, 7214-7223.

4, Chiyao Bai, Juan Li, Songbai Liu, Xiaoyu Yang, Xiaodan Yang, Yin Tian, Kecheng Cao, Ying Huang, Lijian Ma*, Shoujian Li*, “In situ preparation of nitrogen-rich and functional ultramicroporous carbonaceous COFs by “segregated” microwave irradiation”, Microporous and Mesoporous Materials, 2014, 197, 148-155.

3, Xiaodan Yang, Juan Li, Jun Liu, Yin Tian, Bo Li, Kecheng Cao, Songbai Liu, Min Hou, Shoujian Li*, Lijian Ma*, “Simple small molecule carbon source strategy for synthesis of functional hydrothermal carbon: preparation of highly efficient uranium selective solid phase extractant”, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 1550-1559.

2, Ying Huang, Chiyao Bai, Kecheng Cao, Yin Tian, Yue Luo, Chuanqin Xia, Songdong Ding, Yongdong Jin, Lijian Ma*, Shoujian Li*, “Chaos to order: an eco-friendly way to synthesize graphene quantum dots”, RSC Advances, 2014, 4, 43160-43165

1, Hang Wang, Lijian Ma, Kehcneg Cao Junxia Geng, Jun Liu, Qiang Song, Xiaodan Yang, Shoujian Li*, Selective solid-phase extraction of uranium by salicylideneimine-functionalized hydrothermal carbon, Journal of Hazardous Materials, 2012, 229, 321-330Group activity

2023年11月 EBME课题组合照


 

2023年9月 EBME课题组邀请Ute Kaiser教授来校交流

 

2023年7月 EBME课题组杭州千岛湖出游

2022年12月 EBME课题组合照

2021年11月 EBME课题组迪士尼秋游

2021年10月 EBME课题组成立Group members
曾小会

21级硕士研究生

直博转23级博士研究生

浙江理工大学学士

zengxh@shanghaitech.edu.cn

蔡吉量    

21级硕士研究生

上海科技大学学士

caijl@shanghaitech.edu.cn

孙楷珺

21级硕士研究生

直博转23级博士研究生

大连理工大学学士

sunkj@shanghaitech.edu.cn

张文迪

21级硕士研究生

直博转23级博士研究生

郑州大学学士

zhangwd@shanghaitech.edu.cn


燕朴

21级硕士研究生

中国石油大学(华东)学士

yanpu@shanghaitech.edu.cn

党毅飞

22级硕士研究生

郑州大学学士

dangyf2022@shanghaitech.edu.cn

李亚东

22级硕士研究生

南昌大学学士

liyd2022@shanghaitech.edu.cn


张栋

22级硕士研究生

西北大学学士

zhangdong2022@shanghaitech.edu.cn金孟

22级硕士研究生

哈尔滨工业大学学士

jinmeng2022@shanghaitech.edu.cn


苗慧琳

22级硕士研究生

郑州大学学士

miaohl2022@shanghaitech.edu.cn

王元成

23级硕士研究生

吉林大学学士

wangych2023@shanghaitech.edu.cn


李东煜

23级硕士研究生

南昌大学学士

lidy2023@shanghaitech.edu.cn


赵范毅

20级本科生

直博转24级博士研究生

上海科技大学

zhaofy@shanghaitech.edu.cn
  


返回原图
/

Baidu
sogou